Açık Rıza Beyanı

İşbu Açık Rıza Beyanını kabul ederek; Küresel Akıl Derneği Beni Fark Et Projesi (“Proje”) ile paylaştığınız adınız, soyadınız, adresiniz, cep telefonunuz, e-posta adresiniz, sosyal medya adresleriniz, okul bilgileriniz (okul adı, okul numaranız, bölümünüz ve sınıfınız), STK üyelikleriniz, unvanınız gibi kişisel bilgilerinizin Küresel Akıl Derneği (“KAD”) tarafından işlenmesine izin vermektesiniz.

KAD söz konusu kişisel verilerinizi; KAD çalışmaları kapsamında sizinle iletişim kurmak ve KAD tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler ile paylaşmak amacıyla istemektedir. 

İşbu form ile beyan ettiğim kişisel verilerimin; KAD çalışmaları kapsamında benimle iletişim kurmasına, bilgi verilmesine ve yine bu amaçlarla KAD tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler ile paylaşılmasına açık onay verdiğimi kabul ediyorum.

Daha fazla bilgi almak için; lütfen Küresel Akıl Derneği Beni Fark Et Projesi Aydınlatma Metni (https://www.benifarket.com/kvk-aydinlatma-metni/)’ni okuyunuz.