Başvuru Koşulları

Türkiye’de öğrenim hayatını sürdüren tüm ortaokul, lise, üniversite (ön lisans, lisans) öğrencileri, fikir, proje veya girişim alanlarından birinde başvuru yapabilirler.

Tüm başvurular online olarak alınacaktır.

Değerlendirme süreçleri çevrimiçi olarak yapılacaktır.

Başvuru öncesi lütfen aşağıda yer alan açıklamayı dikkatlice okuyunuz.

Küresel Akıl Derneği – Beni Fark Et | Başvuru Koşulları

Bu belge ile Küresel Akıl Derneği – Beni Fark Et Projesine (“Proje”) ilişkin kapsam, amaç, başvuru koşulları, değerlendirme sürecine ilişkin koşul ve kurallar belirlenmektedir.

Başvuru Sahipleri bu belgeyi ve www.benifarket.com sayfasında (“internet sitesi”) yer alan tüm açıklamaları okumakla yükümlüdür. Başvuru Sahipleri, Küresel Akıl Derneği – Beni Fark Et Projesine başvurmakla, bu belgede belirtilmiş olan tüm koşul ve kuralları kabul ettiklerini beyan ederler.

TANIMLAR

Küresel Akıl Derneği – Beni Fark Et Projesi : Çocukların ve gençlerin, fikir, proje ve girişim alanlarında başvuru yaptıkları alanlarda fikirlerini hayata geçirme fırsatı, projelerini ve girişimlerini geliştirme aşamasında eğitim alma, uzman mentorler ile çalışma, malzeme, çalışma ortamı desteği, ödül programı içeren bir platformdur.

Bireysel Başvuru, Ekip Başvurusu : Projeye ortaokul, lise ve üniversite (önlisans ve lisans) öğrencileri bireysel ya da ekip halinde başvurabilir. Tek kişilik başvurular bireysel, birden fazla kişiden oluşan başvurular ekip olarak değerlendirilir.

Ekip, Ekip Üyesi, Ekip Temsilcisi : Projeye başvuru yapan birden fazla kişiden oluşan grupların her biri “Ekip” (çoğul olarak “Ekipler”), söz konusu katılımcıların her biri ise “Ekip Üyesi” (çoğul olarak “Ekip Üyeleri”) olarak anılır. Ekip Temsilcisi ekip adına başvuru kaydını oluşturmak, son başvuru tarihinden önce başvuru formundaki tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmak ve başvuruyu Küresel Akıl Derneği’ne iletmekten sorumludur.

Başvuru Sahibi: Projenin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formunun tüm bölümlerini son başvuru tarihine kadar eksiksiz olarak dolduran ve “Başvuruyu Tamamla” butonuna tıklayarak formu Küresel Akıl Derneği’ne ileten bireysel başvuru sahipleri ve ekiplerin her biri “Başvuru Sahibi” (çoğul olarak “Başvuru Sahipleri”) olarak anılır.

Proje Katılımcısı: Projenin resmi internet sitesinde açıklanan kriterlere göre yapılacak değerlendirme sonucunda seçilen bireysel başvuru sahiplerine “Proje Katılımcısı” (çoğul olarak “Proje Katılımcıları”); ekiplere ise “Proje Katılımcısı Ekip” (çoğul olarak “Proje Katılımcısı Ekipler”) denir.

Ön Başvuru : Başvuruya ait temel bilgilerinin alındığı aşamaya ön başvuru aşaması denir. Bu aşamada başvuru sahipleri projenin resmi internet sitesinde yer alan ön başvuru formunu belirlenen son tarihe kadar doldurarak ön başvurularını gerçekleştirirler.

Asıl Başvuru : Başvuruya ait kapsamlı bilgilerin alındığı aşamaya asıl başvuru aşaması denir. Ön Başvurusu aşaması değerlendirmesi sonucu asıl başvuruya hak kazanan başvuru sahiplerine asıl başvuru formu mail yolu ile gönderilir. Asıl Başvuru resmi internet sitesi üzerinden yapılmaz. Mail ile iletilen asıl başvuru formunu başvuru sahipleri son tarihe kadar doldurmakla ve Küresel Akıl Derneği’ne iletmekle yükümlüdür.

Eğitim Programı : Asıl başvuruların değerlendirilmesi sonucu her eğitim kategorisinden [ortaokul, lise, üniversite (önlisans-lisans) ] 10 olmak üzere toplam 30 başvuru eğitim programına katılmaya hak kazanır. Ekip halinde kazanan başvuru sahiplerinin ekiplerinden bir kişi eğitime alınır. Eğitim programı tarihleri, içeriği ve detayları Küresel Akıl Derneği tarafından kazananlara mail ve telefon yolu ile iletilir. Ayrıca projenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

Mentorluk Programı : Eğitim programı sonrası kazananlar bireysel | kurumsal mentorlerle eşleştirilir. Aralık 2023’e kadar mentorluk programı devam eder. Mentorluk eşleştirmeleri eğitim sonrası kazananların ihtiyaçlarına göre yapılır.

Ödül Programı : Eğitim programına katılmaya hak kazanan, eğitim programa eksiksiz katılıp tamamlayan ve eğitim programı sonrası en fazla 6 aylık mentorluk sürecini tamamlayan başvuru sahipleri eğitim kategorilerine uygun olarak para ödülü almaya hak kazanırlar. Ekip halinde kazanan olmuş ise para ödülü ekip adına ekip temsilcisine verilir. Para ödülleri mentorluk programı sonunda düzenlenecek olan ödül öreninde kazananlara teslim edilir. Ödül dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortaokul             Kazanan bireysel/ekip başına 1.500 TL

Lise                    Kazanan bireysel/ekip başına 2.500 TL

Üniversite          Kazanan bireysel/ekip başına 3.500 TL

AMAÇ

Küresel Akıl Derneği – Beni Fark Et Projesinin amacı ortaokul, lise ve üniversite çağındaki gençlerin, fikir, proje veya girişim alanlarında önce eğitim ve ödül programı ile daha sonra uzun dönem mentorluk ile desteklenmelerinin sağlanmasıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Projeye başvurular yalnızca projenin resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu aracılığı ile kabul edilir. Başka kanallardan yapıldığı iddia edilen başvurular kabul edilmez.
 2. Resmi internet sitesinde yer alan başvuru formu ve bu belge ile talep edilen sair belgeler Türkçe olarak hazırlanır. Başka dilde hazırlanan evrak, Küresel Akıl Derneği tarafından kabul edilmez.
 3. Proje başvuruları https://www.benifarket.com/basvuru-takvimi/ sayfasında yer alan takvime göre ön başvuru ve asıl başvurular olarak ayrı ayrı alınacaktır. Tüm başvuru sahipleri, son başvuru tarihlerine kadar başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak Küresel Akıl Derneği’ne iletmekle yükümlüdür, aksi takdirde başvuru tamamlanmamış sayılır. Eksik ve hatalı doldurulan ya da geç gönderilen başvuru formlarına ilişkin Küresel Akıl Derneği herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Projeye bireysel ya da ekip halinde başvuru yapılabilir. Başvuru esnasında formun ilgili yerleri doldurulmalı ve bu fark açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ön Başvuruda bireysel ya da ekip halinde yapılan başvurular asıl başvuruda da aynı şekilde gerçekleştirilmelidir. Ön başvuruda bireysel olarak başvuru yaptıktan sonra asıl başvuruda ekip halinde başvuru yapılamaz veya ön başvuruda ekip halinde başvurulduktan sonra asıl başvurudan bireysel başvuruya geçiş yapılamaz.
 5. Projeye sadece Türkiye’de okul hayatına devam eden ortaokul, lise ve üniversite (önlisans-lisans) öğrencileri başvuru yapabilir. Üniversite mezunu, yüksek lisans ve/veya doktora öğrencileri başvuru yapamaz. Öğrenciliğin ispatı için ilgili belgeler (bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibinden, ekip başvurularında tüm ekip üyelerinden) asıl başvuru öncesinde istenecektir. Belgelerin nasıl iletileceği Küresel Akıl Derneği tarafından ayrıca belirtilecektir.
 6. Proje kuralları gereği her bir bireysel başvuru sahibi veya ekip veya sadece 1 (bir) başvuru yapabilir. Aksi bir uygulama tespit edildiği durumda, projenin hangi aşamasında olursa olsun, proje katılımcısı olma hakkı düşecektir.
 7. Ön ve Asıl başvuru formunda yer alan tüm bilgiler başvuru aşamasında eksiksiz ve doğru olarak yazılmalıdır. Başvuru formunun doldurulmasının ardından Küresel Akıl Derneği tarafından yapılacak bildirimlerin tamamı bireysel başvurularda bireysel başvuru sahibine, ekip başvurusunda ekip temsilcisine yapılacak olup, iletişimde başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresi ve cep telefon numarası bilgileri kullanılacaktır. Başvuru formunda yer alan bu bilgilerin doğru olmaması veya sonradan değişmesi sebebiyle bildirimlerinin Ekip Üyeleri’ne ulaşmamış olmasından Küresel Akıl Derneği sorumlu değildir. Küresel Akıl Derneği tarafından işbu proje kapsamında toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) kapsamında ve Kanun hükümlerine uygun olarak işlenecektir.
 8. Başvuru sahipleri, başvuru formunda vermiş oldukları kişisel bilgilerin kendilerine ait olduğunu ve Küresel Akıl Derneği’nin bu bilgileri amacına uygun olarak kullanılmak kaydı ile Aydınlatma Metninde anılan şartlarda ve ilgili şartlara uygun olarak işleyebileceğini kabul ederler.
 9. Küresel Akıl Derneği çalışanlarının, dernek üyelerinin, eğitmen, jüri ve mentorlerinin birinci ve ikinci derece akrabalarının başvurması mümkün değildir. Belirtilen yakınlığa sahip olan kişilerin başvurmuş olması halinde, söz konusu başvuru iptal edilecektir.
 10. Başvuruya konu fikir, proje veya girişim, başvuru sahipleri tarafından geliştirilmiş her türlü fikir, proje veya girişim olabilir. Kapsam konusunda bir sınırlama olmamakla birlikte; başvuru sahipleri bu belgeyi kabul ederek,
  1. Projeye sunulan fikir, proje veya girişimin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini;
  2. Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarının ihlaline ilişkin ileri sürebilecekleri her türlü talep ve davadan şahsen sorumlu olacaklarını, Küresel Akıl Derneği ve Küresel Akıl Derneği adına hareket eden herkesi her türlü talep ve davadan ari tutacaklarını;
  3. Başvurunun hukuka uygun, Küresel Akıl Derneği değerleri ve genel ahlak kuralları ile çatışmayan, hiçbir kişi ve kurumu rencide etmeyen bir başvuru olduğunu peşinen beyan ve taahhüt ederler.
 11. Herhangi bir zorunluluk olmamakla birlikte; başvuru sahipleri sundukları başvurunun tamamı veya bazı unsurları üzerinde patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet hakları için Türk Patent ve Marka Kurumu veya diğer ofisler nezdinde başvuruda bulunmuş veya tescil elde etmiş olabilirler. Bu halde, söz konusu fikri mülkiyet hakkına ilişkin yapılan işlemler ve durum hakkında kısaca bilgi verilmesi gerekmektedir. Küresel Akıl Derneği, gerekirse bu konuda daha fazla bilgi talebinde bulunmakla birlikte başvuru sahiplerinin sundukları başvuru ile ilgili patent, faydalı model, marka veya sair fikri mülkiyet haklarının tamamı başvuru sahibine aittir.
 12. Beni Fark Et Projesi, başvuru, değerlendirme, eğitim, mentorluk ve ödül süreçleri bir bütündür. Küresel Akıl Derneği, sürecin herhangi bir aşamasında bu belgede belirtilen kurallara uygun olmadığını tespit ettiği Başvuru Sahiplerini her aşamada diskalifiye etme, proje kapsamında verilen herhangi bir desteği geri alma veya kesme hakkına sahiptir.

DEĞERLENDİRME

Ön Başvuru

 1. Ön Başvurular öncelikle sistem kontrolünden geçer. Sistem ilk olarak aşama kontrol yapar ve tüm soruların eksiksiz cevaplanıp cevaplanmadığına bakar. Ardından metin tekrarı ve yasaklı kelime taraması yapılır. Son olarak da başvuru sahiplerinin ad-soyad, elektronik posta adresleri ve cep telefonu numaraları üzerinden bir tarama yapılır ve mükerrer başvurular tespit edilir.
 2. Sistem kontrolünden geçen başvurular eğitim düzeyi ve fikir, proje, girişim kategorilerine göre jürilerin değerlendirilmesine sunulur.
 3. Jüri değerlendirmesi sonucu asıl başvuruya hak kazanan başvurular belirlenir ve asıl başvuru formları gönderilir.
 4. Asıl başvuruya hak kazanamayan adaylara geri bildirim verilir.

Asıl Başvuru

 1. Asıl Başvurular ön başvuruda olduğu gibi önce sistem kontrolünden geçer.
 2. Sistem kontrolünden geçen başvurular jüri değerlendirilmesine sunulur.
 3. Jüri değerlendirmesi sonucu her eğitim kategorisinden en çok 10 olmak üzere toplam 30 kazanan ve her kategoride belirli sayıda yedek belirlenir. Kazananlar arasında fikir/proje/girişim alanlarında belirlenmiş bir dağılım yoktur.
 4. Eğitim ve ödül programına katılmak üzere kazananlara davetiye gönderilir. Programlara katılamayacak olan başvuru sahibi olursa yedekten dahil etme işlemi yapılır.
 5. Kazanamayan adaylara geri bildirim verilir.

TAKVİM

Proje takvimi resmi internet sitesinde https://www.benifarket.com/basvuru-takvimi/ sayfasında yer almaktadır.

KÜRESEL AKIL DERNEĞİ’NİN DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI

Küresel Akıl Derneği’nin objektif ve makul sebeplerle, önceden internet sitesinde açıkça duyurmak kaydı ile bu belgede, değerlendirme kriterlerinde, ön jüri ve jüri üyelerinde, eğitim programında, mentorluk sürecinde, ödüllerde, desteklerde ve takvimde her türlü değişikliği yapma hakkı saklıdır.


Başvurunuzu yapmak için lütfen linke tıklayın.